Co oferujemy?

Cudzoziemcom zainteresowanym pobytem i pracą w Polsce oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń i dokumentów, sporządzamy wszelkiego rodzaju wnioski, odwołania i skargi, reprezentujemy obcokrajowców przed urzędami pracy, urzędami wojewódzkimi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi oraz wszelkimi innymi instytucjami właściwymi w ich sprawach.

WSPARCIE W OTRZYMANIU ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY / POBYT STAŁY /REZYDENTA

KONSULTACJA W SPRAWIE UZYSKANIA OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY
/ ZEZWOLEŃ NA PRACĘ

WSPARCIE W OTRZYMANIU ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY / POBYT STAŁY /REZYDENTA

SPRAWY
KARNE

PORADY
PRAWNE

0
PARTNERZY
0
SPRAWY ADMINISTRACYJNE
0
SPRAWY KARNE​