Usługi dla klientów biznesowych

Nazwa usługi

Cena

Zakładanie spółek

1000zł

Zmiany/ Likwidacja / sprzedaż spółek

cena do ustalenia z klientem

Obsługa prawna firm

cena do ustalenia z klientem

Audyt dokumentów zatrudnionych cudzoziemców

cena do ustalenia z klientem

Porady prawne w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców

250zł

Uzyskanie oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy oraz zezwoleń na pracę

750zł

Uzyskanie oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

100zł

Usługi dla klientów indywidualnych

Nazwa usługi

Cena

Karta pobytu – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę ​

1 200 zł

Karta stałego pobytu

1 300 zł

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

1 300 zł

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia

850zł

Konsultacja w sprawie uzyskania oświadczeń oraz zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

250zł

Porady prawne

250zł